Fluktmaske / Røykmaske

Escape XTM60 flukt- / røykmaske har 60 minutter brukstid og har 5 års holdbarhet fra produksjonsdato .

60 minutter

Denne masken er en atmosfærisk, luftrensende undertrykksfiltrerende fluktmaske med flammehemmende hette. Masken gir beskyttelse for åndedrett, hodet og øyne i nødssituasjoner med flammer og giftige gasser.
De fleste kjøretøy, næringsbygg og husholdninger bør ha en røykmaske per person for å beskytte mot skader ved eksplosjon, kjemikalieutslipp, inhalering av røyk og giftige gasser.

Masken beskytter brukeren i inntil 60 minutter mot røyk og giftige gasser. Masken beskytter mot gasser som hydrogencyanid(HCN), hydrogenklorgass(HCL), karbonmonoksid(CO), Akrolein og partikler produsert av brann.

Masken ligger vakumpakket og tar liten plass. Kun til engangsbruk. 

Godkjent etter NS-EN 403:2004 – Åndedrettsvern for egen redning.
CE- godkjenning 1437

60 minutter bruktstid
brannmaske-roykmaske-fluktmaske-maske-60min-engangsbruk
Ligger vakumpakket
brannmaske-roykmaske-fluktmaske-maske-60min-engangsbruk
Aktivt kullfilter
brannmaske-roykmaske-fluktmaske-maske-60min-engangsbruk