Zoll AED Hjertestarter

Levetid på batteri og elektroder, 5 år => lav livstidskostnad
Kontinuerlig tilbakemelding på utførelsen av hjertekompresjoner
IP 55, tåler vannsprut og veldig finkornet støv og egner ser derfor i tøffe miljøer.
7 års garanti

Hjertestarter

«Key points» er:

Jeg leverer og tilbehør til hjertestarteren, samt elektroder/batteri når det må skiftes ut.

Zoll AED Hjertestarter
Zoll AED Hjertestarter
Hjertekompresjoner
Hjertekompresjoner