Clickrammer

Clickrammer for et profft resultat og lett å skifte innhold i rammene. Rammene er av aluminium og en plastlim som beskytter bildet.

Ramme

Smarte rammer hvor man enkelt kan bytte innhold ved hjelp av klikk-systemet, uten og måtte løsne rammen fra veggen.

På de fleste arbeidsplasser henges det opp beskjeder, lister, huskelapper, bilder osv på vegger, dører og vinduer. Utfordringen for mange er merkene som etterlates: hull, limrester og fettflekker er vanlig på et kontor i dag.

Finnes i størrelsene:

  • A-5
  • A-4
  • A-3
  • A-2 kun silver
  • A-1 kun silver
  • A-0 kun silver

Rammene er i silver, gold, rød og blå

Click-ramme
Click-ramme A4
Click-ramme
Click-ramme a3-a4-a5